Fréts Butuan Kornal Tembus Indék 1 Jeung 1

banner 160x600
banner 468x60

Ku: Faisal Nugraha

Lumangsungna Pérsib lawan Bali United di stadion Mangunwuharjo Sléman, aya dina kalancaran sok sanaos di Bandung keur hujan éréng-éréngan, Made Wirawan kalih réng-réngan gulangkep jeung sihung si Maung Bandung, pon kitu bobotoh geus mihéman kana kumis Hariono di Bali United.

(24/03/2021).

Rémot tipi di imah pahibut jeung ibu DPR alias Dapur, ibu-ibu réang ménta  dilalakonkeun sinétron Ikatan Cinta, arinya bapa-bapa hayang lalajo piala ménpora. Kalayan teu hilap adi kuring hayang unggut-unggutan jogget tiktok.

Férdinan Sinaga lasut ngasupkeun bal bliterna padahal céuk koméntator Pérsib unggul 3 sut on gul. Sigana tuur Férdinan léklok pédah téu nyeutél Andin.

Ménit ka 49:15 Fébri Hariyadi napak tilas kana kalasutan Férdinan, bal méngkol ka sisi lir kéyeup kavéléri, téu lila ti dinya Pacéto ngajebolkeun bal ka gawang Madé. Pacéto téuing urang mana, saapal kuring mah manéhna urang Banjaran, Nyaéta Pacét.

Abdul Ajis kalih Wander luwis asup kurang léuwih menit ka 61:45. Ésteban Piskara dikartu konéng, sabab indung sukuna ampir neunggar kana tikoro setrayker Bali United. Si kasep Fébri Haryadi dibetot ka luar lapang; Érwin salaku gegéntina.

Menit akhir kornal Fréts Butuan meunang luang papada lian pas bola kéur pabeulit lir benang kusut. Téu lila ti kitu wasit niup piruwit panjang totondé yén maén bal enggeusan.

Nini kuring ngaguruttu bari nyekeul rémot tipi,

"salindahkeun ka si Andin aing hayang lalajo, kaburu enggeusan!" ceuk nini kuring.

"Naha ari ema téu apal si Andinna oge salingkuh," 

"salingkuh jeung saha ah... Piraku?"

"eta jeung si Férdinan Sinaga,"

"saha éta téh?" tanya nini.

"Babaturan dekeut si Al, bandar togél!"

"teuh sia mah anggér ari géus kana togél téh, awas siah montong kikituan deui, loba mudorotna!"

"matak ogé abdi lalajo Pérsib ngarah teu kagoda ngarumus,"

"alus kitu mah, mending gé lalajo Pérsib tibatan nangkring di tonggoh, sok kababawa masang sia mah!"

Teu lila Pérsib 1-1, kuring ngagidig ka imah si Rinta, ngetrok imahna di tonggoh masang 2 indék susuganan tembus angka singapur, kuring masang susulumputan ti si Ema, si Andin jeung Férdinan Sinaga.

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Fréts Butuan Kornal Tembus Indék 1 Jeung 1"